Pokud máte zájem se jako policisté nebo občanští zaměstnanci

 • stát členy ve světě velmi uznávané a prestižní International Police Association (IPA)?
 • zúčastňovat se odborných seminářů a školení a tím tak zdokonalovat své profesní znalosti?
 • podílet na výměně zkušeností mezi policisty?
 • neomezeně navazovat mezinárodní kontakty a osobní přátelství?
 • využívat společné zájmové vyžití v profesní, sportovní, kulturní oblasti a popřípadě využít pomoci v sociální sféře?
 • zlepšovat image policie ve vztahu občana k policii?
 • posilovat úctu před zákonem a dodržování veřejného pořádku?

To vše Vám umožní International Police Association (IPA) – sekce České republiky. Pro vstup do IPA kontaktujte Bc. Romana Přečka. Po vyplnění přihlášky, jejím odevzdání s 2 fotografiemi a členským příspěvkem, se Váš úmysl může stát skutečností. Přihlášku můžete stáhnout zde nebo vyžádat u předsedy organizace.

Nejčastější otázky

 • Můžu se stát členem IPA Město Albrechtice, pokud sloužím na jiné služebně?

Každý policista, který slouží u POLICIE ČR se může stát členem IPA Město Albrechtice. Stačí vyplnit a odevzdat přihlášku spolu se dvěma fotografiemi a členským příspěvkem.

 • Budu i nadále členem IPA Město Albrechtice, pokud odejdu od policie?

Ano, členem IPA Město Albrechtice zůstáváte i po odchodu od POLICIE ČR.

 • Jaké jsou výhody členství IPA Město Albrechtice?

Výhody jsou kulturní a sportovní akce, výměna zkušeností mezi policisty, navazování mezinárodních kontaktů.

Výpis ze stanov

Členství ve sdružení

Členství je dobrovolné. Členem může být fyzická, nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli, pro které je sdružení zakládáno. Členství vzniká podáním přihlášky a rozhodnutím prezidia. Členství zaniká:

 • oznámením člena o ukončení členství
 • vyloučením - pro činnost, která je v rozporu s cílem činnosti sdružení, o vyloučení rozhoduje prezidium na návrh kteréhokoliv člena
 • smrtí člena (u fyzické odoby)
 • zánikem právnické osoby, která je členem

Práva členů:

 • účastnit se Valné hromady a hlasování o všech záležitostech Valnou hromadou projednávaných, každý člen má jeden hlas
 • být volen do prezidia

Povinnosti členů:

 • platit členské příspěvky
 • při své každodenní činnosti naplňovat cíle sdružení